Historie

Zoè is ut allemoal begòs…
Ut verhaal van de Thiëtuite begòs in november 1955. Un paar ras-echte Lommenaere goave toen ’t startsein um in Lomm georganiseerd carneval te gaon viere. Dizze groep bestond o.a. oèt Hen Deenen, Gradje Hegger, Hein Kusters en Sef Theelen. De naam Thiëtuite woar afkomstig oèt ut buurdörp Velde woar Lommenaere ôk wal Thiëtuite genùmt werde. De urste activiteite waore ut kieze van de prins en ut orgànisere van d’n optoch. D’n urste Lommse prins waor Hein Kusters en d’n urste optoch trok vur ’t urs op zondig 12 februari 1956 door Lomm.
De urste jaore werd de carneval veural gevierd in de diverse kroege die Lomm toen nog hai-j.

In 1969 werd mede op initiatief van Prins Wiel vd Kerkhof de prinsegarde opgerich. De mègjes danste toen vùrnamelijk op Duitse schlagers. In dat zelfde joar werd ok ut urste “getrouwdenbal” georganiseerd. In de loëp der joar is dit oèt gegrui-jd tot d’n urste oavend dat iedderièn verklei-jd noar ’t bal kump. Ganse straote en vrindegroepe verschiene in de meist moei-je pekskes. Ruum 18 joar geleei-je mochte ok de neet-getrouwde noar dit bal komme en werd de naam verandere in ut “Thiëtuitebal”.
Op oètnuediging van burgemeister Mevr. Van Soest-Jansbeken trok de vereniging in 1975 vur ’t urs op de zoaterdig merge van ’t carnevalsweekend naor de gèmint veur de sleuteleuverdracht. Dit is immer ok oetgegrui-jt tot un jaorliks terugkierende traditie. Nog steeds is dit iën van de vul besproake hoëgtepunte van de carneval. In gezelschap van de Lommse Bloaskepel en later ok de jeugdprins met zien Raod van Elf.

In dit zelfde jaor is ok de Zittingsaovend van start gegaon in ut Gemintschàpshoës. Iën van de artieste dea werreld beroemd is gewoare is Jeu Hegger. Zien liedjes weare nog steeds vol op gedrei-jd en gezonge met de daag. Zien lied: “Lómm is de allerfenste pláts” is zoe-wàt ôs Lomms volkslied gewaore.
In 1981 werd ’n nei-je activiteit toegevoegd aan ut Lommse carnevals program namelijk de Boërebroelof. Ut urste boërebroëdspaar bestond oet Hein van Heesch en Lies Jansen. Diverse vereniginge leverde jaore lang ut broëdspaar en de beei-j behuurende femilies…ut grui-jde oèt tot en vülwaardige activiteit in ut Thiëtuiteriek. In 1991 noom Joekskepel “Un Tuünke Liëger” de organisatie euver en goòf d’r enne neei-je dreij aan. Noa en succesvolle periode kwaom de organisatie wèr in hand van de Thiëtuite.
In ut jaor 1987 werd d’r besloate dat de prins van boëte de vereniging moch komme en det dea ok zèlf zien adjudante moch kieze. Dit bleek enne golde greep te zien wat zurgde veur un heuse verjonging in de vereniging.