Ni-js

Kaartverkaup

poster cantus

Carnaval en COVID-19

Beste Thiëtuite en Thiëtuiterinnekes,

Via dit bericht willen we jullie op de hoogte brengen omtrent het aanstaande carnavalsseizoen 2020/2021.

Deze week heeft de voltallige vereniging samengezeten om over de geplande activiteiten van het komende seizoen te praten. Hierbij hebben we uitgebreid stilgestaan bij de protocollen van de noodverordening van de veiligheidsregio Limburg-noord en de geldende COVID-19 regelgeving van de overheid.

Als vereniging zijn we tot een unaniem besluit gekomen dat we het komende seizoen 2020/2021 geen enkele activiteit zullen organiseren, dit omdat wij in de huidige situatie niet op een verantwoorde manier deze activiteiten kunnen organiseren.

Dit betekent geen inschieten, aftreden, prinsenmatinee, recepties, thiëtuitebal, optochten, carnavalsmis en boerebroeloft (dit geldt ook voor alle jeugdactiviteiten die de cv organiseert).

De huidige Prinsen, Hoofddansmarietje, adjudanten en het boerebroedspaar blijven aan tot het komende seizoen zodat het aftreden ook het grote afscheidsfeest wordt zoals jullie dit van ons gewend zijn.

Als vereniging gaan we het komende jaar volledig inzetten op ons 6×11 jubileumseizoen 2021/2022.

We hopen jullie weer te kunnen ontvangen op ons 6×11 jubileumseizoen.

Thiëtuite en Thiëtuiterinnekes, Alaaf en blief gezond allemoal!

Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn dan kunnen jullie contact opnemen met het secretariaat cvdethietuite@ziggo.nl

Boërebroëdspaar 2020

bbpaar2020Boërebroëdspaar 2020

Tom Verhaegh met Ineke Kampschreurs,

 

getuuge zien Leida Reymer-Geelen en Paul Heijnen.

Jeugdprinsentrio 2020

jeugd Trio 2020

 

Jeugdprins 2020  Tijn (Schreven) d’n Örste en adjudanten  Finn (Groetelaers) en Tuur (Omsels).

Jeugdprins 2020 Tijn d’n Örste

©     Vostermans fotografie www.vostermansfotografie.nl